Spoor 10-14

Spoor 10-14 is een nieuwe school waarbij hét grote verschil met een ‘gewone’ school is, dat de leerlingen niet op hun twaalfde (groep 8) een keuze maken voor vmbo, havo of vwo, maar dat pas doen op hun veertiende. Dat geeft hen meer tijd om te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past. En het maakt hun overstap kansrijker. Spoor 10-14 is ook voor leerlingen die beter leren door te doen of het anders te doen, of toe zijn aan versnelling en/of verbreding maar erg jong zijn om de overstap naar het voortgezet onderwijs vervroegd te maken. 

Nu zeggen we tegen een kind ‘Jij gaat acht jaar doen over de basisschool’. En zoveel jaar over de middelbare school. Wij hebben het gemiddelde kind bedacht, maar het bestaat niet.

Wat we doen 

Hoe ziet Spoor 10-14 onderwijs eruit? 

Ieder kind volgt zijn eigen leerplan. Het kan in groep 7 of 8 al vakken van het voortgezet onderwijs volgen. Of andersom in de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs extra aandacht besteden aan lezen en rekenen. Leerkrachten en docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs coachen en begeleiden de kinderen bij het uitstippelen en realiseren van hun eigen ‘spoor’. Een spoor dat uitdagend is en dat qua inhoud, vorm en tempo per leerling en per leerthema verschillend kan zijn. 

Instroom en uitstroom 

In het nieuwe schooljaar kunnen nieuwe kinderen instromen. Vooraf vinden uitvoerige gesprekken plaats met de ouders, het kind en de basisschool. Na 4 jaar (groep 7 leerling) en 3 jaar (groep 8 leerling), stroomt het kind in klas 3 van het voortgezet onderwijs in. Dit kan vmbo (b – k – t), havo of vwo zijn. Spoor 10-14 zorgt samen met het voortgezet onderwijs voor een doorgaande lijn en een goede doorstroming. 

Contact opnemen 

Heb je vragen, een idee voor een project of een voorstel voor samenwerking? Leuk! Neem een kijkje op onze website, of neem contact op met Angelie Ackermans:

a.ackermans@spoor10-14.nl
E +31 6 148 841 96

Cookie-instellingen