De Voor- en DoorleesExpress

De DoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen (8-12 jaar) die moeite hebben met taal en lezen, extra aandacht krijgen. Vrijwilligers gaan twintig sessies met het kind en de ouders aan de slag. De DoorleesExpress is een ‘broertje’ van Stichting VoorleesExpress

De DoorleesExpress richt zich op kinderen die al zelf kunnen lezen, maar hier niet enthousiast over zijn. Die hierdoor op school niet goed mee kunnen komen omdat ze moeite hebben met taal. Én op kinderen van ouders die het lastig vinden om hun kind hierin te ondersteunen. Bijvoorbeeld als ze zelf moeite hebben met taal. Het doel is het vergroten van plezier in lezen en taal. Daarvoor kijken vrijwilligers ook naar de interesses en talenten van een kind. Kinderen die meer plezier krijgen in lezen zullen ook vaker zelf boeken gaan lezen. Het gaat dan ook beter op school en het is goed voor hun zelfvertrouwen.

De VoorleesExpress

De VoorleesExpress richt zich juist op jonge kinderen tussen 2 - 8 jaar. Het doel is ook hier om het plezier in taal en lezen te vergroten. 20 weken lang komt een vrijwilliger iedere week een uur bij gezinnen thuis om taalspelletjes te spelen en te lezen. Het leesplezier staat voorop en het gezin doet actief mee. Samen verkennen ze met ouders en kinderen welke vormen van taal bij hen passen. en hoe ze de taalomgeving kunnen verrijken. Ze laten ouders ontdekken wat die zelf te delen hebben, en kinderen wat taal voor hen kan doen.

Belang van taal

Taal gebruik je om te zeggen wat je voelt. Te krijgen wat je wil en te leren wat je leuk vindt. Om begrepen te worden en de wereld om je heen te begrijpen. Om er onderdeel van te zijn.

Wat we doen 

Inzetten op gelijke kansen in het onderwijs 

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde mogelijkheden op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim. Bij gelijke intelligentie is het bepalend uit welk gezin je komt. Als jouw ouders laagopgeleid zijn en je thuis weinig gestimuleerd wordt, heb je minder kans op een succesvolle onderwijscarrière.  

Voorkomen van laaggeletterdheid 

Bijna 15% van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van de inhoud van hun schoolboeken. Sinds 2003 is het percentage laaggeletterden in Nederland significant toegenomen van 12% naar 18%. Om te voorkomen dat jongeren en volwassenen laaggeletterd worden, moet je investeren in preventie. Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Dit verschil in taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in. 

Taalontwikkeling dankzij de VoorleesExpress 

Door veel voor te lezen en kinderen aan te moedigen om zelf te lezen, stimuleren ouders hun kinderen actief in hun taalontwikkeling. Dat zorgt ervoor dat kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen, leesvaardiger zijn en beter presteren op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen. 

 

Cookie-instellingen